Hapet një tjetër shkollë shqipe në Zvicër

14

Një tjetër shkollë shqipe ka hapur dyert për fëmijët shqiptarë në Bern të Zvicrës. Sot u hap edhe klasa e 45-të, edhe ajo në Bernë të Zvicrës.

Mësueset Boralda Kuçi – Leka dhe Shkëlzime Kurtaj së bashku me nxënësit e Shkollës Shqipe në Bernë dhe prindërit e tyre, inauguruan orën e parë mësimore.

Mësueset i pritën nxënësit në orët e para të mësimit në gjuhën amtare. Sot u hapën dy klasa paralele; njëra përfshinë fëmijët parashkollorë nën kujdesin e edukatores Shkëlzime Kurtaj dhe klasa e dytë me nxënësit te mësuesja e Boralda Kuçi -Leka.

Nxënësit u pajisën me tekste në gjuhën shqipe dhuratë nga Qendra e Botimeve në Diasporë (QBD).