Lehtesimi i procedurave të vlerësimit në Doganë

271

Proçedura e vlerësimit në Doganë do të jetë tërësisht online. Për herë të parë sipërmarrja s’do të ketë kontakt të drejtpërdrejtë me punonjësit e doganës në terren. Vlerësimi do të bëhet në një qendër të dedikuar në Drejtorinë e Përgjithshme, tërësisht online e transparente, duke lehtësuar në maksimun kohën dhe kostot për bizneset.