Nis Tirana Art Fest, për zbulimin e talenteve të reja në gjimnazet e kryeqytetit

17

Tirana Art Fest” është kthyer tashmë në një traditë të bukur artistike, ku protagonistë janë të rinjtë.

Për të 5-in vit radhazi, Tirana Art Fest vazhdon misionin e saj në zbulimin e talenteve të reja të gjimnazeve të Tiranës.

“Tirana Art Fest”eshte një mundësi fantastike që u jepet të rinjve në Tiranë të shfaqin talentin e tyre në disiplina të ndryshme si: kërcim, këngë, art dhe instrument.

“Tirana Art Fest” jo vetëm që ka sjellë gjallërimin e jetës kulturore-artistike rinore, por në të njëjtën kohë ndikon pozitivisht edhe në luftës kundër fenomeneve negative të shoqërisë, si alkooli, droga, duhani apo dhuna.