Realizohet një ndërhyrje e kompleksitetit të lartë në S.U.O.GJ “Mbretëresha Geraldinë”

9

Pranë Shërbimit të Gjinekologjisë Kirurgjikale, në S.U.O.GJ “Mbretëresha Geraldinë” është realizuar një ndërhyrje e kompleksitetit të lartë.

Ndërhyrja është kryer tek një paciente me sëmundje neoplazike dhe stad të avancuar.

Është realizuar me sukses një ndërhyrje e kompleksitetit të lartë pranë Shërbimit të Gjinekologjisë Kirurgjikale, në S.U.O.GJ “Mbretëresha Geraldinë” tek një paciente me sëmundje neoplazike dhe stad të avancuar.

Mirënjohje për stafin mjekësor të Shërbimit të Gjinekologjisë Kirurgjikale në S.U.O.GJ “Mbreterësha Geraldinë”, ku falë punës së shkëlqyer, profesionalizmit të lartë të mjekëve dhe infrastrukturës cilësore, kryhet një aktivitet pune me ngarkesë dhe cilësi të lartë.

/ata.gov.al