Shkodër, vaksinim qenëve të rrugëve

372

Prej disa javësh 230 qen endacakë po mjekohen, sterilizohen, vaksinohen dhe matrikullohen, me qëllim parandalimin dhe reduktimin e përhapjes së sëmundjeve zoonotike.
Ky financim i Bashkisë së Shkodrës synon përmirësimin e shëndetit publik, identifikimin dhe regjistrimin e qenve endacakë dhe reduktimin e shqetësimeve të krijuar nga qentë endacakë.
Këto aktivitete po kryhen në bashkëpunim me Klinikën Veterinare “Putrat” dhe grupimin vullnetar “Animals Need Me”.