Shmangen radhët, dy vërtetimet e rëndësishme që tani mund t’i merrni në e-Albania

20

Qytetarët mund të marrin tani dy shërbime të reja përmes platformës e-Albania, duke e bërë më lehtë pajisjen e tyre me dokumentet që u nevojiten.

Në kohë reale, e-Albania vjen me 2 shërbime të reja duke shmangur radhët për të vulosur vërtetimin mbi pagesën e aftësisë së kufizuar si dhe vërtetimin mbi masën e përfitimit të ndihmës ekonomike.

Qytetarët shqiptarë marrin rreth 760 shërbime online përmes platformës unike e-Albania.