Shqiptarët të parët në Itali, statistikat i nxjerrin më punëtorët

95

Shqiptarët janë komuniteti më punëtorë në Itali. Sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore në Itali numri i të punësuarve të huaj të regjistruar për efekt të sigurime shoqërore u rrit gjatë 2017-s shkruan Il Sole 24.

Shqiptaret mbajnë vendin e parë me gati 300 mijë të punësuar të regjistruar në INPS, megjithëse ato nuk renditet të parët në numër për sa i përket komuniteteve të huaja që jetojnë në Itali. Komuniteti shqiptar në Itali sipas vlerësimit të ISTAT ishte 450 mijë në 2017-n. Më shumë se gjysma e komunitetit shqiptarë në Itali është i regjistruar në Institutin Kombëtar të Sigurimeve Shoqërore (INPS).

Komuniteti rumun renditet si komuniteti i parë i të huajve në Itali, me 1.1 milionë, megjithatë nuk është në gjashtë komunitetet me numër më të lartë të punësuarish të regjistruar.

Më pas renditen marokenët me 262 mijë të punësuar, kinezët me 209 mijë të punësuar, ukrainasit me 166 mijë të punësuar, filipinët më 117 mijë dhe moldavët me 106 mijë të punësuar të regjistruar.

Në total, në Itali janë rreth 2.2 milionë të regjistruar të hua në Institutin Kombëtar të Sigurimeve Shoqërore. 1.7 milionë janë të punësuar në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, ndërsa pjesa tjetër janë pensionistë ose individë që marrin përkrahje sociale.

Pjesa më e madhe e të punësuarve punojnë në sektorin jo-bujqësore, thuajse 1.1 milionë të huaj të regjistruar, 375 mijë punojnë në sektorin e shërbimit familjar dhe 139 mijë punojnë në sektorin bujqësor.

Në 10 vitet e fundit numri i të punësuarve të huaj është rritur me 26%, nga 1.3 milionë në 2008 në 1.7 milionë në 2017-n.