Si funksionon certifikimi i gjuhes se huaj sipas nivelit A1-C2

612

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), Kuadri i Perbashket Europiani  Refereces per Gjuhet

CEFR eshte nje dokument celes i hartuar nga Keshilli Europian. Ky dokument i cili eshte rezultati i nje kerkimi dhe studimi te gjere shkencor, siguron nje baze te perbashket per te percaktuar mjeshterine ose aftesine ne gjuhet e huaja. Pajis kriteret e perbashketa te cilat mund te aplikohen per cdo gjuhe te huaj per vleresimin e njohurise apo zoterimit te gjuhes perkatese.

CEFR pershkruan nje nivel te perbashket te kompetences gjuhesore dhe vete ministria e Arsimit dhe Shkencave te Shqiperise e ka pranuar zyrtarisht kete udhezues ne 2011. Kuadri i Perbashket Europian per gjuhet e percakton nivelin e aftesive gjuhesore ne nje shkalle nga A1 deri tek C2.

per me shume klikoni ketu