“Takohemi për një Libër”, fushatë e cila synon të nxisë të rinjtë të lexojnë

255

Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit mbështet Ministrinë e Kulturës në Fushatën Kombëtare të Leximit nën moton “Takohemi për një Libër”. Kjo fushatë leximi synontë orientojë shoqërinë, në veçanti brezin e ri, drejt kulturës së të lexuarit. Gjatë muajit tetor i gjithë vendi do të përfshihet në veprimtari të programuara jo vetëm nga Ministria e Kulturës, por edhe nga të tjera institucione të artit, kulturës dhe edukimit. 

14517614_621004691421061_6116653118807665626_n 14570294_621004564754407_5414263404312970527_n 14570321_621004244754439_523013379258965565_n 14590358_621004258087771_4239176151654331905_n