Cilat janë profesionet ku mund të punoni edhe pa pasur një diplomë universiteti?

60

Disa punë do të bëhen shumë të kërkuara në të ardhmen, madje aq shumë vende të lira pune do të ketë për to, sa nuk do të kërkohet asnjë diplomë apo shkollim për të punuar në këto pozicione.

Lista:

 1. Mekanikë të makinerive industriale
 2. Intervistues të personave që kërkojnë kredi nëpër banka
 3. Mbikëqyrësit e linjës së parë të instalimit dhe vlerësimit inxhinierik
 4. Punëtorët e çimentos e llaçit
 5. Supervizorët e punonjësve të transportit publik e privat
 6. Bojaxhinjtë
 7. Shitëset e dyqaneve
 8. Agjentët e pasurive të paluajtshme
 9. Agjentët e ushqimit dhe promovimit të tij
 10. Trajnuesit e fitness dhe jetës së shëndetshme
 11. Shitësit e sigurimeve
 12. Artizanalët
 13. Punëtorët si hidraulik, elektricist etj
 14. Përfaqësuesit e shitësve të shërbimeve