Dokumentet që duhen/ OSHEE, 134 vende të lira pune në disa rrethe të vendit (Tabela)

322
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) ka shpallur 134 vende të lira pune si analist i të dhënave në Njësinë e Kontrollit dhe Rikuperimit të Humbjeve në disa rrethe të vendit.
 
Në një njoftim të saj OSHEE bën të ditur procedurat e aplikimit që do të nevojiten të kryhen nga të gjithë aplikantët të cilët duhet ti dërgojnë ato datës 27.09.2019, ora 17:00, në adresën e e-mail-it: [email protected].
 
Dokumentet që duhen janë: Letër Interesi – në të cilën duhet të specifikohet me saktësi Pozicioni i Punës për të cilin aplikohet dhe arsyet të cilat ju mendoni se ju bëjnë një kandidat potencial për këtë pozicion;
 
-Jetëshkrim (CV);
 
-Fotokopje të Diplomave dhe / ose Certifikatave;
 
-Kopje e 2 letrave të rekomandimit nga individë më të cilët kandidati ka pasur ose ka marrëdhënie pune
Fotokopje të librezës së punës;
 
-Vërtetim nga punëdhënësi qe nuk kane mase disiplinore për 2 vitet e fundit.
 
Konkretisht vendet e punës hapen në rrethet si më poshtë:
 
Analist i të dhënave – Njësia e Kontrollit dhe Rikuperimi i Humbjeve në rajonin:
2. Punonjësi i Ekipit të Kontrollit dhe Rekuperimit të Humbjeve – Njësia e Kontrollit dhe rekuperimi i humbjeve në rajon