e-Transport, platforma që ofron informacion në kohë reale për udhëtarët

4

Platforma e-Transport po ju vjen në ndihmë të gjithë vizitorëve që zgjedhin si destinacionin e tyre Shqipërinë këtë sezon veror.

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor bën të ditur se përmes kësaj platforme ofrohet një eksperiencë e re orientimi mbi rrjetin e linjave ndërqytetëse, duke pararendur biletimin elektronik, në proces implementimi.

Po ashtu, nxitet përdorimi i transportit publik, si alternativë për turizmin dhe lëvizjen nëpër Shqipëri.

Njëkohësisht, DPSHTRR theksoi se informacioni orientues ofrohet në porte, aeroport e pika kryesore të mbërritjes së qytetarëve e turistëve.

“Vetëm me një klikim në platformën www.etransport.al, secili mund të zbulojë itinerarin, vendndodhjen e stacionit, oraret e nisjes dhe mbërritjes, si edhe kontaktet e operatorëve”, informoi DPSHTRR.

/ata.gov.al