Iva Trako, një shqiptare ekselente që punon në Bankën Botërore

28

Banka Botërore ka rekrutuar së fundmi studiues në fusha të ndryshme të ekonomisë e një prej tyre është edhe shqiptarja Iva Trako.

Një përpjekje shumëvjeçare e Ivës e cila është një ekonomiste në njësinë e Vlerësimit të Ndikimit të Zhvillimit në Bankën Botërore. Interesat kryesore kërkimore të saj janë gjinia, arsimi dhe mbrojtja sociale.

Një varg kërkimesh të Ivës eksploron nëse përmirësimi i reagimit për zbatimin të ligjit ndaj dhunës me bazë gjinore rrit raportimin dhe parandalimin e dhunës ndaj grave, si dhe nëse ky ligj ka një ndikim ndër brezash në investimin e kapitalit njerëzor të fëmijëve.

Duke shfrytëzuar përhapjen graduale të qendrave të mbrojtjes së grave në Peru, Iva dhe bashkëautorja e studimit zbulojnë se hapja e një qendre të vogël zvogëlon incidencën e dhunës me bazë gjinore me 10%, dhe si pasojë përmirëson rezultatin e arsimit të fëmijëve.

Ndërkaq, puna e saj kërkimore në arsim përfshin projekte në Afganistan dhe Tanzani në drejtim të përpjekjeve të studentëve, praktikave mësimore, menaxhimin e shkollës dhe infrastrukturës.

Gjithashtu Iva ka punuar në kuptimin e pengesave të kërkesës dhe ofrimit të edukimit të vajzave në Pakistan dhe DRC (Republika Demokratike e Kongos) dhe eksploron zgjidhje inovative për të përmirësuar mirëqenien e tyre.

Iva është e interesuar të kontribuojë në çështje që lidhen me gjininë, kapitalin njerëzor dhe aftësitë, si dhe mbrojtjen sociale.

Iva Trako për shkak të punës së babait të saj në trupën diplomatike që e vogël ka jetuar në Argjentinë, ku pa ditur asnjë fjalë spanjisht në krye të shtatë muajve mori flamurin e shkollës më të mirë publike në Buenos Aires që e mbajti për gjashtë vite resht. Studimet e larta i vijoi në Paris ku bëri masterin e dytë dhe PhD në Paris School of Economics pesë vjet dhe mori qytetarinë franceze me ftesë të Universitetit si studente ekselenete. Iva konkurroi mes 4300 francezëve të specializuar në Ekonometri dhe hyri në 10 të përzgjedhurit e MPJ dhe Ministrisë së Arsimit në Francë prej nga do të dilte dhe përfaqësuesi i Francës në Bankën Botërore. Iva u përzgjodh tri vite para nga ky proces.

Sot Iva jeton në Uashington ku punon në Departamentin e Kërkimeve të Bankës Botërore.