Kjo është shifra zyrtare e numrit të popullsisë së Shqipërisë

89

Popullsia e Shqipërisë më 1 janar 2022 rezultoi të jetë 2.793.592 banorë.

Shifra zyrtare është bërë publike nga INSTAT dhe tregon numrin e banorëve që jetojnë rregullisht në vendin tonë.