Shkolla “Hoxha Tahsin”, tashmë kushte më të mira për 1 mijë nxënës

61

Shkolla “Hasan Tahsin” në Tiranë garanton tashmë kushte bashkëkohore studimi për 1 mijë nxënësit e saj.

Nga një shkollë me kushte jo të mira, investimi i bashkisë së Tiranës mundësoi kushte moderne studimi për nxënësit e shkollës “Hasan Tahsin”.

Shkolla ka tani 22 klasa mësimi, 6 laboratorë, terrene sportive moderne dhe sistem me ngrohje qendrore.