1 427 punonjës me kontratë të përkohshme do punësohet gjatë 2020 në shtet, ja lista

285

1 427 punonjës me kontratë të përkohshme do të punësohen gjatë vitit 2020, në administratën shtetërore.

Qeveria ka botuar në Fletoren Zyrtare numrin e plotë të punonjësve me kontratë të përkohshme në vitin 2020 në të gjitha njësitë e qeverisjes qendrore, ku përfshihen Kryeministria, Presidenca, Kuvendi dhe Ministritë, së bashku me të gjitha drejtoritë në varësinë e tyre.

Ja lista e vendeve vakante: