Miratohet ”sa-mRna”, vaksina e parë vetëpërforcuese

4

Japonia po udhëheq rrugën për miratimin e një gjenerate të re vaksinash me një mekanizëm krejtësisht të ri veprimi, i cili mund të bëhet një armë kundër shumë sëmundjeve, përfshirë tumoret, dhe që kërkon doza më të ulëta, pra me më pak efekte anësore.

E veçanta e vaksinave të reja është aftësia e tyre për t’u vetëpërsëritur dhe për këtë arsye ato tregohen me akronimin ”sa-mRna”, nga anglishtja ”self-amplifying mRna”.

”Shtrirja e tyre është revolucionare”, vëren revista ”Nature” në faqen e saj të internetit.

Të studiuara prej rreth 20 vitesh, teknologjia mbi të cilën ato bazohen tashmë ka arritur në një fazë pjekurie, e cila në një kohë të shkurtër ka çuar në dhjetëra eksperimente të vazhdueshme.

Është një hap i ri përpara në evolucionin e vaksinave, i cili vjen menjëherë pas vaksinave të ARN-së, të cilat ishin vendimtare në luftën kundër pandemisë Covid-19.

Të dyja bazohen në molekulën e ARN-së, krahu i djathtë i ADN-së që transferon informacionin që përmban gjenomi në strukturat e qelizave përgjegjëse për prodhimin e proteinave.

”Megjithatë, do të ishte gabim t’i konsideronim të afërme për shkak të mekanizmit të tyre të veçantë të veprimit, vaksinat sa-mRna janë thellësisht të ndryshme nga ato mRna”, vëzhgon Anna Blakney, një bioinxhiniere në Universitetin Kanadez të ”British Columbia”.

Dallimi themelor është në mekanizmin e funksionimit, pasi vaksinat mRna shfrytëzojnë strukturat që gjenden në qeliza, duke u dhënë atyre informacionin e nevojshëm për të prodhuar antitrupa specifikë kundër një virusi të caktuar, ndësra vaksinat sa-mRNA nuk e përfundojnë këtë hap, sepse ato kanë gjene që i lejojnë ato të vetëpërsëriten, domethënë të prodhojnë drejtpërdrejt antitrupa në qeliza në mënyrë autonome dhe në sasi më të mëdha.

Në Japoni, përdorimi i vaksinës së parë të këtij lloji, i treguar me akronimin Arct-154, u miratua si një përforcues kundër Covid-19 tek të rriturit, bazuar në rezultatet e disa provave klinike.

/ata.gov.al