Perimet shqiptare, të preferuarat e europianëve

26

Sipas ministrisë së Bujqësisë, vetëm gjatë dy muajve të parë të këtij viti, kemi një rritje prej 14 % të totalit të eksporteve bujqësore shqiptare në tregjet e huaja.

Rritja e eksporteve në periudhën 2013-2021 është fuqizuar nga eksporti i perimeve që është rritur nga 1.5 miliardë lekë në 8.78 miliardë lekë, ose rreth 6 herë më shumë.