EU4Schools – Dy shkolla moderne për 174 fëmijë në Shijak

6

EU4Schools – inaugurohen dy objektet arsimore në Bashkinë Shijak: shkolla 9-vjeçare & kopshti “Rilindja”, Sallmone dhe Kopshti Nr. 2 “Shtojzovallet”, Shijak.

174 fëmijë, 165 nxënës dhe 18 mësues janë përfitues të drejtpërdrejtë të këtij investimi për të ardhmen.
Të rindërtuara nga e para dhe sipas standardit më të lartë të sigurisë e cilësisë EUROCODE 8, të dy këto objekte arsimore ofrojnë nivelin më të lartë të procesit mësimor për nxënësit dhe mësuesit.
Ato janë dy prej 35 objekteve arsimore të përfunduara deri tani, ndërsa 13 objekte të tjera janë aktualisht në proces rindërtimi apo riparimi në kuadër të programit.
I financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNDP Albania, Programi “EU4Schools” po ndërton 60+ objekte arsimore me 24,500 nxënës e mësues përfitues në total.