UKT, rrjet të ri kanalizimesh në zonën e autostradës

128

Krahas investimeve brenda qytetit, një fokus të veçantë UKT po i kushton edhe shtrirjes së investimeve në zonat rurale, duke sjellë edhe një përmirësim të infrastrukturës për qytetarët dhe bizneset që ushtrojnë aktivitetin e tyre në këto zona.

Investimi i radhës nga punonjësit e UKT i përket rrjetit të kanalizimeve në zonën Industriale pas QTU, në rrugën “Bylis”.

Specialistët e UKT nxorën nga përdorimi tubacionet e vjetruara duke ofruar siguri maksimale të menaxhimit të ujërave të përdorura.

Ky investim sjell një transformim të zonës, ndërkohë që i hap rrugën e dhe investimeve të tjera infrastrukturore.