Barriera mbrojtëse në segmentin Lezhë-Shëngjin

166

Në segmentin Lezhë-Shëngjin (Knallë) po vazhdon puna për instalimin e barrierave mbrojtëse ndaj rënies së gurëve.

Autoriteti Rrugor Shqiptar ka nisur rikonstruksionin e dy segmenteve rrugore Shkodër-Muriqan dhe Lezhë-Shëngjin, në kuadër të projektit të mirëmbajtjes me performance të Bankës Botërore.

Ndërhyrja për stabilizimin e skarpatës në Lezhë-Shëngjin (Knallë) parashikon instalimin e barrierave mbrojtëse ndaj rënies së gurëve.