Korça, me qëndër të re shumëfunksionale

864

“Qyteti i Fëmijëve”, një tjetër investim i rëndësishëm, për qytetin e Korçës. Ky projekt sportiv e kulturor pritet të zhvillojë më tepër këtë zonë, duke e kthyer atë me parametra bashkëkohorë e multifunksionale.