Tiranë: Rikonstruktohen mjediset e shkollës 9-vjeçare “4 Dëshmorët”

572

Nga sot, 482 nxënës të shkollës 9-vjeçare “4 Dëshmorët” në Njësinë 8, do të kenë mundësi të studiojnë në mjedise të reja. Falë investimit të Bashkisë së Tiranës u mundësua përfundimi para kohe i rehabilitimit të mjediseve dhe instalimit të sistemit të ngrohjes në këtë shkollë.

Nga ky investim është bërë hidroizolimi i tarracës së godinës së shkollës në gjithë sipërfaqen; shtrimi i klasave me pllaka, si dhe janë kryer sistemime të jashtme. Gjithashtu, është bërë i mundur rikonstruksioni total i nyjeve sanitare; i rrjetit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve; i rrjetit elektrik, është realizuar sistemi i ngrohjes për gjithë shkollën dhe vendosja e aerotermave dhe e sistemit të ventilimit për palestrën.