Nga 1 janari 2023, Shqipëria do të ketë vetëm dy operatorë celularë

0

Prej datës 1 janar 2023, Shqipëria do të ketë vetëm dy operatorë celularë. Dy operatorët, ONE dhe ALBtelecom do të bashkohen ligjërisht, në përfundim të një procesi të nisur pas blerjes së tyre nga grupi hungarez 4iG.

Bashkimi i tyre do të krijojë kompaninë më të madhe të shërbimeve fikse dhe celulare në vend për nga numri i klientëve.

Sipas të dhënave më të fundit të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), ONE dhe ALBtelecom në fund të tremujorit të tretë 2022 zotëronin pothuajse 1.8 milionë klientë aktivë të shërbimeve celulare (më shumë se 52% të totalit) dhe 112 mijë klientë të shërbimit të internetit fiks (rreth 20% të tregut).

Numri i operatorëve në treg do të ulet nga tre në dy, numri më i ulët që prej vitit 2008, kur pikërisht ALBtelecom pati nisur aktivitetin në këtë treg, nëpërmjet kompanisë së saj celulare, Eagle Mobile.

Konsolidimi është një tendencë që po ndeshet gjithnjë e më shpesh në tregjet e telekomunikacioneve në dekadën e fundit. Kjo ndodh sepse operatorët më të vegjël e kanë të vështirë të jenë eficientë në afatin e gjatë, sidomos në tregje me përmasa të vogla, si Shqipëria. Tregu celular është një treg shumë konkurrues dhe ku nevoja për investime është e madhe dhe e vazhdueshme.

Po të shohim treguesit financiarë të operatorëve celularë në Shqipëri gjatë dekadës së fundit, ka një tendencë në dukshme të rënies së fitimeve edhe për operatorët më të mëdhenj, ndërkohë që operatorët më të vegjël kanë rezultuar në mënyrë konstante me humbje.

Mbështetur në të dhënat nga AKEP, operatori ONE e mbylli vitin e kaluar me një fitim ndjeshëm më të ulët krahasuar me vitin 2020, ndërsa Vodafone dhe ALBtelecom regjistruan një vit më humbje. Përkeqësimi i performancës financiare të tregut të vështirë sigurimin e burimeve për të financuar investimet e reja në teknologji.

pcworld.al