E-albania, tashmë ofron si shërbim dhe gjurmimin e çështjeve të prokurimit publik

309

Përveç shërbimeve të shumta për aplikime online si regjistrime, deklarime të ndryshme, apo edhe vërtetime, portali e-Albania ofron për biznesin edhe një shërbim elektronik të posaçëm për gjurmimin e çështjeve të prokurimit publik.

“Gjurmimi i çështjeve të prokurimit publik” është shërbimi që mundëson gjurmimin e pjesëmarrjes në tendera në Agjencinë e Prokurimit Publik, por edhe të një pjesëmarrje të caktuar në tender në bazë të numrit identifikues që zotëron.

Burimi: Revista Monitor