Në ankandin 12-mujor, interesi ra me 3 pikë bazë në 1.56%.

167